T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bakırköy
Dr. Sadi Konuk
Eğitim Araştırma Hastanesi

Birim Çalışanları ve Kalite Çalışmaları


Kalite Yönetim Birimi;

 SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

 Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

 Öz değerlendirmeleri yönetir.

 Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

 Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

 Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları

(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,

anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta

ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.

 SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

 Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

 

Kalite Yönetim Birimi Çalışanları 

 

 ozlemkalite.jpg
 Uz. Dr. Özlem POLAT

(Kalite Yönetim Direktörü)

 birsenkalite.jpg


 Uzm.Hem. Birşen DALLI 

(Kalite Yönetim Birim Sorumlusu)

 cisemkoyuncu.png
 Çisem KOYUNCU
 yasemin.jpg 
Yasemin DEMİRTAŞ
  Derya AÇAR


Yasemin DEMİRTAŞ