T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bakırköy
Dr. Sadi Konuk
Eğitim Araştırma Hastanesi

13/07/2018

STAJ BAŞVURULARI ​


 

STAJA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALDIĞINA DAİR BELGE

ZIRAAT BANKASI (BAKIRKÖY İNCİRLİ ŞUBESİ)’nden açılan stajyere ait IBAN numarası

SAĞLIK KURUL RAPORU

(Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilirya da

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir ibaresi yazılması istenilmektedir.)

 

 

HBsAg, ANTİ-HBs, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu, Göz Muayenesi, Psikiyatri Muayenesi Sonuçları, Odyometri Sonucu,

EKG raporu, akciğer grafisi raporu, aile hekimliğinden tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı

RADYOLOJİDE staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak atipik hücre açısından periferik yayma, TSH, serbest T4 tetkiki, dermatolojik muayene sonuçları ve Dozimetre zorunludur.

AMELİYATHANEDE staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak solunum testi sonuçları,

PATOLOJİ LABORATUVARINDA staja başlayacaklardan; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak atipik hücre açısından periferik yayma ve solunum fonksiyon testleri sonuçları,

BESLENME VE DİYETETİK bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak hijyen eğitimi belgesi,

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA staj yapacak öğrencilerinden; yukarıdaki 5 tetkike ek olarak Hepatit A (Anti HAV lgG) markerları,

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜNDE staj yapacak öğrencilerden yukarıdaki 5 tetkike ek olarak dermatolojik muayene, solunum fonksiyon testi.

 

STAJ BAŞVURU FORMU/STAJ SÖZLEŞMESİ (Staj yapılacak sağlık tesisi tarafından imzalanacaktır)

 

NOT: Eksik sonuç veya evrağı olanlar staja başlatılmayacaktır.