T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bakırköy
Dr. Sadi Konuk
Eğitim Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Itır ŞİRİNOĞLU DEMİRİZ
Itır ŞİRİNOĞLU DEMİRİZ

Doçent Doktor


Birim

Hematoloji


Yabancı Dil

İngilizce
Eğitim

FAKÜLTE :

İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

İHTİSAS : 

DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


Hobiler 

İLGİ ALANI :

MULTİPL MYELOM, LENFOMALAR,KRONİK MYELOİD LÖSEMİ


Görevi

KADRO GÖREVİ :

DOÇENT DOKTOR

FİİLİ GÖREVİ :

İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ İDARİ SORUMLUSU VE HEMATOLOJİ KLİNİĞİ SORUMLUSU