T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bakırköy
Dr. Sadi Konuk
Eğitim Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Meral MERT
Meral MERT

Doçent Doktor


Birim

İç Hastalıkları


Yabancı Dil

İngilizce
Eğitim

FAKÜLTE :

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

İHTİSAS : 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA BİLİM DALI


Hobiler 

İLGİ ALANI :

KİTAP OKUMAK, SİNEMA, SEYAHAT


Görevi

KADRO GÖREVİ :

DOÇENT DOKTOR

FİİLİ GÖREVİ :

ENDOKRİNOLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİM VE İDARİ SORUMLUSU