T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bakırköy
Dr. Sadi Konuk
Eğitim Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Zahide Mine YAZICI
Zahide Mine YAZICI

Doçent Doktor


Birim

Kulak, Burun, Boğaz


Yabancı Dil

İngilizce
Eğitim

FAKÜLTE :

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İHTİSAS : 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ


Hobiler 

İLGİ ALANI :

OTOLOJİ, ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ


Görevi

KADRO GÖREVİ :

BAŞASİSTAN

FİİLİ GÖREVİ :

EĞİTİM GÖREVLİSİ