T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bakırköy
Dr. Sadi Konuk
Eğitim Araştırma Hastanesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları


Hekim Yıllık Eğitim Planları 2018 

BAKIRKÖY DR SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERMATOLOJİ KLİNİĞİ

Klinik Tarihçesi:

Kliniğimiz 2010 Ocak ayında klinik şefi Prof. Dr. Ayşe Kavak tarafından kurulmuştur. Aynı yıl Şubat ayında Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi’nin hastanemize bağlanmasıyla Prof. Dr. Türkan Saylan Dermatoloji ve Lepra Kliniği adını almış, fakat 2011 Mayıs ayında Lepra  Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi’nin hastanemizden ayrılması sonrası Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği olarak hizmetlerine devam etmektedir. Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Merkez Kampüs (7 poliklinik) ve Bahçelievler Semt Polikliniği (2 poliklinik) olarak 2 ayrı yerleşkesi bulunmaktadır.  Kliniğimizde asistan eğitimine 2010 yılı Ağustos ayında başlanmıştır.

Akademik kadro:

Klinik Eğitim Sorumlusu:  Uz. Dr. Ümmühan Kiremitçi

Başasistan: Uz. Dr. Bilgen Erdoğan

Başasistan: Uz. Dr. Zeynep Topkarcı

Prof. Dr. Ayşe Kavak

Uz. Dr. Ayşe Yemişçi

Uz. Dr. Esra Varnalı

Uz. Dr. Fulya Göksu

Uz. Dr. Gülnaz Cemşitoğlu

Uz. Dr. Meltem Seymen

Uz. Dr. Nalan Jale Yamaner

Asistanlar:

Dr. Özlem Işıldar Helvacıoğlu

Dr. Gözde Coşar Seyhan

Dr. Melek Pınar Kılıç

Dr. N. Yeşim Günay

Dr. Ebru Soydan Yaprak

Dr. Hazal Sönmezler

Dr. Emine Erişmen

 

Kliniğimizden uzman olan hekimler:

Uz.Dr.Büşra Karahacıoğlu Tosun

Uz.Dr.Murat Yılmaz

Uz. Dr. Zeynep Yazıcı Ungan

Uz. Dr. Metin Özaslan

Uz. Dr. A. Şermin Filiz Acıpayam

 

Asistan eğitimi:

Tıpta uzmanlık kurulunca belirlenen çekirdek eğitim müfredatı kullanılmaktadır.

İlk yıl bir asistan ortalama ayda 4-6 nöbeti yataklı serviste tutmaktadır. Nöbet sayıları kıdem durumuna göre değişmektedir. Nöbette konsülte edilen acil ve diğer serviste yatan hastalara bakıp, danışılacak hastalar icapçı başasistana sorulmaktadır.

Asistanlar müfredatta belirtildiği şekilde, 2 ay İç Hastalıkları, 2 ay Tıbbi Patoloji, 2 ay Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, 1 ay Psikiyatri olmak üzere 7 ay ay zorunlu rotasyon eğitimi almaktadır. Bunun dışında, kısa süreli olarak, dış kliniklerde-en az 4 klinikte-gözlemci olarak bulunmaktadırlar. Ayrıca, asistanlarımız yurt dışında da anlaşılan kliniklerde, bir hafta ile 3 ay arasında değişen sürelerde eğitim alabilmektedirler. Bir asistanımız, 2015 yılında, 2 ay; diğer bir asistanımız da 3 ay süreyle ABD’ye rotasyona gitmişlerdir.

Eğitim programı:

Eğitim programımız her hafta Salı günü 12:30-16:30 saatleri arasında tüm asistan ve uzmanların katılımı ile düzenlenmektedir. Servis viziti sonrasında, seminer salonunda gerçekleştirilen toplantılarda; dergi klubü, vızıltı, seminer, tanınız nedir şeklinde farklı içeriklerin yer aldığı eğitim verilmektedir; ilginç-danışılması gereken hastalar konsey şeklinde değerlendirilmektedir. Dış kliniklerden davetli öğretim üyelerince de belirli aralıklarla seminer verilmektedir.

Eğitim toplantılarında belirli aralıklarla sık görülen hastalıklara ait klinik olarak ortak tanı ve tedavi şemasını belirlemek amaçlı kılavuz çalışması yapılmaktadır.

Ayrıca halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlı sık görülen dermatozlara yönelik hasta bilgilendirme broşürleri hazırlanmaktadır.

Asistanlar için belirli aralıklarla sözlü ve yazılı sınav yapılmaktadır.

Yataklı servis:

 Yataklı servisimizde iki kişilik 1, üçer kişilik 2 hasta odasından oluşan 8 yatağımız bulunmaktadır; doluluk oranımız değişmekle birlikte ortalama %90 düzeyindedir.

 

Yıllık ortalama poliklinik sayısı:

Yıllık poliklinik ortalaması >100.000 hastadır.

 

Yardımcı personel:

Fototerapi ünitesinde ve müdahalelerimizde (prick testler, biyopsi gibi) bize yardımcı hemşirelerimiz:

Hemş. Nilüfer Ak ve

Hemş. N. Füsun Taşkın

 

Klinikte bulunan tıbbi cihazlar:

Kriyoterapi cihazları

Elektrokoter cihazı

Fototerapi cihazları (lokal PUVA, UVA, dar band UVB, tarak UVB)

İyontoforez cihazı

Dermatoskopi (Bilgisayarlı Dermatoskop ve El Dermatoskopları)

Wood lambası

Mikroskop

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH henüz 5 yıllık geçmişi olan bir eğitim kliniği olmasına rağmen hasta sayısının oldukça fazla olması nedeni ile iyi bir eğitimin yanısıra iyi klinik pratiğin gerçekleştirilebileceği, otoriteden çok etik kurallara dayanan saygı ve sevgi çerçevesinde uzman-asistan iletişiminin olduğu bir kliniktir. Psoriasis, Büllü Hastalıklar, Pediatrik Dermatoloji, Dermatoskopi, Ürtiker, Kozmetoloji, Oral Mukoza ve Vulva Polikliniği şeklinde ilgili eğitim görevlisi ile yapılan özel poliklinikler sayesinde spesifik hastalarla ilgili tanı, takip ve tedavi konusunda geniş tecrübe ve bilgiye ulaşabilmektedir. Kozmetoloji ünitemiz 6 aydır aktif olarak çalışmakta; botolinum toksin uygulaması,dolgu, peeling, dermaroller, PRP, mezoterapi uygulamaları yapılmaktadır. Kısa süre sonra alınacak lazer cihazı ile lazer uygulamalarına da başlanacaktır.