T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Hastaneler Arası Olgu Paylaşımları Toplantısı
Tarih: 22 Kasım 2018

Toplantı Yeri: Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH

Saat: 13:00-16:00

HASTANELER ARASI OLGU PAYLAŞIMLARI TOPLANTISI

13:00-13:10:   Açılış Konuşması (Doç Dr Vildan YAYLA)

13:10-14:00:  Olgu 1- Atipik MS –  ADEM? (Uzm Dr Esra Derya DİNÇ POLAT)

14:00-14:45:  Olgu 2 – Multipl Kranial Sinir Tutulumu – MSS enfeksiyonu? (Uzm Dr Hacı Ali ERDOĞAN)

14:45-15:00: Coffee Break

15:00-15:45: Olgu 3: Akut quadriparezi (Uzm Dr Metin MERCAN)

15:45-16:00: Soru-Cevap ve Kapanış (Doç Dr Vildan YAYLA)