T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Acil Tıp


ACİL TIP KLİNİĞİ

Acil Tıp dünyada ilk olarak 1968 yılında başlamıştır. 1972 yılında İngiltere’de, 1979 yılında da Amerika’da uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde ise Acil Tıp Uzmanlığı 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı resmi gazete yayımlanması ile kabul edilmiştir. İlk etapta eğitim suresi 3 yıl olarak belirlenmiş, 2002 yılında 5 yıla çıkarılmış, şu anda da 4 yıl olarak devam etmektedir.

Acil Tıp, asıl görevi beklenmedik bir hastalık veya bir yaralanma durumunda, hastayı değerlendirmek, müdahalesini yapmak, tedavisini başlatmak ve daha ileri sakatlık ve yaralanmadan korumak olan bir uzmanlık dalıdır.

Uzman Hekim klinik ve girişimsel yetkinlikler edinilirken ve uygulanırken temel yetkinlik alanlarında belirtilen diğer yetkinliklerle uyumlu bir şekilde uygulayabilmelidir.

Uzman hekim aşağıda listelenmiş klinik yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici “temel yetkinlikleri” eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygulamalıdır.

Acil Tıp kliniğinin çekirdek müfredatına paralel olarak;

Teorik dersler: Haftalık minimum 4-6 saat çekirdek müfredata paralel olarak planlanır.

Pratik uygulama: Eğitim materyalleri üzerinde (maketler,..) girişim becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

Mortalite saati

Makale saati

     Vaka saati

     Hasta başı eğitim vizitleri: Eğitim sorumlusu tarafından haftada minimum 5

     kere eğitim vizitleri yapılır.

Kliniğimiz:

TRİAJ = Acil servise başvuran hastalara ilk olarak kapıda, 5 li triaj sistemine göre triaj yapmakta olup özel eğitimli Hemşireler tarafından karşılanan ve ilk şikayetlerini ve öyküleri alınan hastalar şikayetlerinin ciddiyetine ve aciliyetine göre acil servi için özel olarak dizayn edilmiş odalara alınırlar.

T1 alanında ; kritik dakili hastalar (ortalama 20-50 hasta/gün)

T2 alanında ; Kritik travma hastaları (ortalama 30-50 hasta/gün)

T3 alanında ; minör travmalar (ortalama 90-150 hasta/gün)

T4 alanı: Sarı alan (ortalama 300-350 hasta/gün)

T5 alanı; (ortalama 100-150 hasta/gün)

RESÜSTASYON (CPR)  BİRİMİ

 Bu odada ani ölüm, kalp durması, ölüm riski yüksek travma vakalarına vb. müdahale edilir.

Bu odada devamlı açık bilgisayarlı mönitör, ileri havayolu desteği için gerekli malzemeler, kalp ve solunum desteği için gerekli araçların yanında canlandırma işleminde kullanılan her türlü ilaç bulunur.

MONİTÖRLÜ GÖZLEM 

 Monitörlü Gözlem ilk şikayetlerinde hayati tehlike riskleri nispeten daha az olan ve hayati bulguları daha stabil hastaların ilk tedavi ve takiplerinin yapıldığı yerdir.

 

ACİL GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ

RÖNTGEN

TOMOGRAFİ

MR

NEGATİF BASINÇLI DEKONTAMİNASYON ODASI

EĞİTİM SALONU

ULTRASONOGRAFİ (Acil Tıp Kliniğine Ait)

EKO (Acil Tıp Kliniğine Ait)

GEÇİCİ EKSTERNAL PACEMAKERLAR

SANTRAL VENÖZ KATETERLERİ VE TAKMAK VE TORAKOTOMİ VE TÜP TORAKOSTOMİ GİBİ GİRİŞİMSEL İŞLEMLERHEKİMLERİMİ

ADISOYADIKADRO_GOREVIFIILI_GOREVIBRANS
HALİLDOĞANDOÇENT DOKTOREĞİTİM SORUMLUSUACİL TIP
CEMAYANUZMAN DOKTORİDARİ SORUMLU ACİL TIP
BUĞRAİLHANUZMAN DOKTORUZMAN DOKTORACİL TIP
EMİNE AYÇAŞAHİNUZMAN DOKTORUZMAN DOKTORACİL TIP
HÜSEYİNYÜZLÜUZMAN DOKTORUZMAN DOKTORACİL TIP
HAKANAYDINUZMAN DOKTORUZMAN DOKTORACİL TIP
ŞEYHMUSIŞIKUZMAN DOKTORUZMAN DOKTORACİL TIP
NEŞEKARSLIOĞLUUZMAN DOKTORUZMAN DOKTORACİL TIP
FATİHSAVRANUZMAN DOKTORUZMAN DOKTORACİL TIP
GÖKSUBOZDERELİ BERİKOLUZMAN DOKTORUZMAN DOKTORACİL TIP
DUYGUKARA BOZKURTUZMAN DOKTORUZMAN DOKTORACİL TIP
SÜMEYYEÇAKMAKUZMAN DOKTORUZMAN DOKTORACİL TIP
EMİNECABIOĞLUASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
ÜSAMEGÜLLEASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
EMELŞAMASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
FATMAKOÇ PALAZASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
ONURTOSUNASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
İBRAHİMSARBAYASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
FATMAORUÇASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
UFUKDURANASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
ÖZGÜRÖZDEMİRASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
MUSTAFAALTAYASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
MÜGEARSLANASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
EZGİKAYAASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
FERHATYÜCEASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
BİLGİNARKOVANCIASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
HUZEYFEYEŞİLKAYAASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
HALİLCEBECİASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
ÖZGEKOÇAKASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
RIZAÇETEASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
SEMAÖZKALASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
BÜŞRAÖZTÜRKASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
ÖMER FARUKÇETİNASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
SEMAYEŞİLKAYAASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
EMİNEKAVAKASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
SELİN AYÇAKARNAPASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
MERVE NURUĞURLU KAYAASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
CEREN YASEMİNELİKASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
GİZEMMETİNASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
ALPER TİMUÇİNÖZDEMİRASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
EMİNE GÖKÇENALİMASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
AHMET ÖNDERACARASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
ENESUZELLİASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
AYŞE ÇAĞLAŞAHİNASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
SİMGEKÜPÇÜKASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
ALPTEKİNUSTAASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
YASEMİNGÜNDOĞMUŞ UÇARASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
FERAHKADERASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP
EMREÇETİNASİSTAN DOKTORASİSTAN DOKTORACİL TIP