T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji


Hekim Yıllık Eğitim Planları 2018

 

  "Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği; 2001 yılından beri eğitim kliniği olmasına rağmen, Haziran 2013’ten itibaren gerek Bakırköy gerekse Çekmece KHB bölgesinde yer alan kamuya ait hastaneler içinde erişkin enfeksiyon hastalarına 24 saat yataklı tedavi hizmeti veren tek aktif eğitim kliniği olmuştur.

                  Hastanemizin Haziran 2014 tarihinde açılan A Blok ek binasının 3. Katındaki Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisi 12 yataklıdır ve 6 hasta odasının tamamı negatif basınçlı izolasyon odası şeklinde düzenlenmiştir.

                

                  Günlük hasta bakılan polikliniğimizde yılda ortalama 10.000 hastaya ayaktan tedavi hizmeti verilmektedir. Kliniğimiz cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hepatitler, diyabetik ayak enfeksiyonları, selülit, pnömoni vb. enfeksiyon hastalıkları yanında; HIV/AIDS, sıtma, menenjit-meningoensefalit, tüberküloz menenjit, influenza gibi ciddi enfeksiyon hastalarının da takip ve tedavisinin yapıldığı bir klinik olup sürekli takip edilen 200 civarı HIV/AIDS hastası bulunmaktadır.

                   Uzmanlarımız, hastanemizdeki konsültasyon hizmetleriyle beraber; Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Antibiyotik Kontrol Komitesi gibi komitelerde de aktif görev alarak yıllardır hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve tedavisini yürütmektedir. Dördüncü basamak YBÜ kabul edilen ve ciddi influenza hastalarına ECMO tedavisinin yapılabildiği erişkin genel YBÜ yanında, KVC ve nöroloji YBÜ hastalarına da uzman düzeyinde günlük konsültasyon hizmeti verilmektedir.

                  2014 yılından itibaren kliniğimizde Dahiliye ve Cildiye asistanlarının Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji rotasyon dönemleri süresince, günlük hasta başı vizit ve eğitimleri yanında akademik takvim döneminde klinik içi seminerlerle eğitim devam etmektedir. Eğitici kadromuz 9 SCI ve SCI-E, 1 pubmed araştırma makalesiyle beraber, ikisi sözlü 33 yurtdışı ve dördü sözlü 16 yurtiçi poster bildirisiyle; bildiri ödülleri de kazanarak son iki yılda 60 civarındaki başarılı bilimsel çalışmaya da imza atmıştır."

 

Hekimlerimiz

ADISOYADIKADRO_GOREVIFIILI_GOREVIBRANS
KADRİYE KART YAŞAR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
ÖZLEM ALTUNTAŞ AYDIN BAŞASİSTAN İDARİ SORUMLU Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
HAYAT KUMBASAR KARAOSMANOĞLU UZMAN DOKTOR EĞİTİM GÖREVLİSİ(VEKALETEN) Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
HABİP GEDİK BAŞASİSTAN BAŞASİSTAN Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
 ŞEMŞİNUR KARABELA UZMAN DOKTOR  DR. ÖĞRETİM ÜYESİ  Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
ZUHAL YEŞİLBAĞ UZMAN DOKTOR UZMAN DOKTOR Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
VESILE ŞAHİN UZMAN DOKTOR UZMAN DOKTOR Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
BİRSEN ERSÖZ UZMAN DOKTOR UZMAN DOKTOR Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
ESRA CANBOLAT ÜNLÜ UZMAN DOKTOR UZMAN DOKTOR Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
SEVTAP ŞENOĞLU UZMAN DOKTOR UZMAN DOKTOR Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
FATMA BAYRAK KENİ UZMAN DOKTOR UZMAN DOKTOR Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
NOMİN BOLD ASİSTAN DOKTOR ASİSTAN DOKTOR Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
KÜBRA DİLAN AVCI ASİSTAN DOKTOR ASİSTAN DOKTOR Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji
EMİNE İLAY ŞENGÜL ASİSTAN DOKTOR ASİSTAN DOKTOR Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji