T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Nöroloji


Hekim Yıllık Eğitim Planları 2018

BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ 

Nöroloji Kliniği, 2007 yılında Uzm. Dr. Vildan Yayla’nın Şef Vekili olarak atanması ile eğitim kliniği olarak aktif hale gelmiş ve ilk asistanlarını almıştır. Sekiz yatak ile yataklı servis himetlerini yürütmekteyken, yeni hastane binasının tamamlanması (2013 yılı) ile 22 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesi 2014 yılı başında açılmış olup 9 yatak ile 3. Basamak düzeyinde hizmet vermektedir.

Hastane merkez binasında 4, Bahçelievler Semt polikliniğinde 2 olmak üzere toplam 6 genel poliklinik yanısıra haftada birer gün özel dal poliklinikleri (İnme, Demans, Hareket Bozuklukları, Multipl Skleroz, Epilepsi, Kas Hastalıkları, Uyku Bozuklukları ve Nörootoloji-Nörooftalmoloji) yapılmaktadır. Yine haftanın her günü Sağlık Kurulu polikliniklerinde hizmet sürdürülmektedir .

Sağlık Bakanlığı tarafından “Kas Hastalıkları Merkezi” olarak onaylanmıştır. İnme Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Mevcut 2 EEG, 2 EMG cihazı ile yılda 5000 üzerinde inceleme gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 1 uzun süreli video-EEG monitorizasyon, 1 Transkranial Manyetik Stimulasyon ve 1 Transkranial Doppler cihazları ile gerekli incelemeler sürdürülmektedir.

Klinikte görevli eğitim sorumlusu, başasistan ve uzman doktorlar “Eğitici Eğitimi” kurslarına katılmış olup Stratejik Eğitim Planlaması çerçevesinde Nöroloji asistan eğitimi devam etmektedir.

 Görev yapmakta olan doktorlarımız:

DOÇ.DR.VİLDAN AYŞE YAYLA (EĞİTİM VE İDARİ SORUMLU)
DOÇ.DR. MURAT ÇABALAR (BAŞASİSTAN)
DOÇ.DR.HÜLYA ERTAŞOĞLU TOYDEMİR (BAŞASİSTAN)
UZM.DR.NEJLA SÖZER (BAŞASİSTAN)
UZM.DR.DİLEK BOZKURT
UZM.DR.ESRA DERYA DİNÇ POLAT
UZM.DR.FATOŞ DAĞDELEN
UZM.DR.HACI ALİ ERDOĞAN
UZM.DR.HAYRİYE ÖRNEK
UZM.DR. TURAN DOĞAN
UZM.DR.ÜLKÜ DÜBÜŞ HOŞ
UZM.DR.ZEYNEP VİLDAN OKUDAN
UZM.DR.METİN MERCAN (KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ YANDAL UZMANI)
ASS.DR.ELİF DEMİR
ASS.DR.MUHSİNE BEYZA ARSLAN
ASS.DR.AYGUL RASULOVA
ASS.DR.NİLAY TAŞDEMİR
ASS.DR.GÜLHAN YILDIRIM
ASS.DR. CANAN YILDIZ
ASS.DR.AZAMAT MİRALİ