T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Üroloji


Hekim Yıllık Eğitim Planları 2018

 

KLİNİK TARİHÇESİ :

         Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi daha önce bir hizmet hastanesi iken 2000 yılında eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmüş ve üroloji kliniği kurulmuştur.2001 yılında klinik şefi olarak atanan Prof.Dr. Ali İhsan TAŞÇI  ile birlikte eğitim ve araştırma faaliyetleri başlamıştır. Kliniğimizde 2002 yılından itibaren uzmanlık eğitimi verilmektedir. 2013 yılı itibariyle Prof. Dr. Volkan TUĞCU klinik eğitim sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 2017 yılından itibaren de Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır. Akademik kadromuzda 1 Profesör, 3 Doçent Doktor, 9   uzman doktor bulunmaktadır.

         Hafta içi her gün 07.30-08.00 arasında sabah, 16.00-16.30 arasında akşam servis viziti yapılmaktadır. Her hafta çarşamba günleri 09.00-12.00 arasında zorlu olguların tartışıldığı konsey toplantısı yapılmaktadır. Haftada 3 gün sabahları uzman ve asistan seminerleri ve ayrıca iki gün de güncel makalelerden çeviri saati yapılmaktadır.

         Servis yatak sayımız 22 ‘ dır, Böbrek Nakil servisine ait 10 yatağımız bulunmaktadır. Yatak doluluk oranımız yüzde 100’ün üzerindedir.

 KLİNİK KADRO :

EĞİTİM  SORUMLUSU

 • Prof. Dr. VOLKAN TUĞCU

İDARİ SORUMLU

 • Doç .Dr. SELÇUK ŞAHİN

Eğitim Görevlisi (v.)

 • Doç.Dr.ABDÜLMÜTALİP  ŞİMŞEK

           BAŞASİSTAN

 • Doç.Dr. FEYZİ ARDA ATAR
 • Op.Dr. MEHMET TURGAY SEYMEN

UZMAN DOKTOR

 • Op.Dr. AHMET FAYSAL GÜLER
 • Op.Dr. SERDAR KARADAĞ
 • Op.Dr. NECATİ GÜRBÜZ
 • Op.Dr. NADİR KALFAZADE
 • Op.Dr. İSMAİL EVREN
 • Op.Dr. MUSTAFA GÜRKAN YENİCE
 • Op.Dr. AHMET HACIİSLAMOĞLU
 • Op.Dr .EKREM GÜNER

 

ASİSTAN DOKTOR

 • As.Dr. KAMİL GÖKHAN ŞEKER
 • As.Dr. MİTHAT EKŞİ
 • As.Dr. EMRE ŞAM
 • As.Dr. YUNUS ÇOLAKOĞLU
 • As.Dr. Fatih AKKAŞ
 • As.Dr.Ramazan UĞUR
 • As.Dr.Yusuf ARIKAN
 • As.Dr.Osman ÖZDEMİR
 • As.Dr. Coşkun HÜSEYNOV
 • As.Dr.Deniz Noyan ÖZLÜ

HİZMETLERİMİZ :

         Kliniğimiz Üroloji servisi 23 yataklı ve Böbrek Nakil servisi 8 yatak olup, 5 Üroloji polikliniği (Merkez poliklinikte dört oda, Bahçelievler semt polikliniğinde bir  poliklinik)  ile hizmet verilmektedir. Üroloji yandal polikliniklerimiz ( Taş Hastalıkları, Androloji, Kontinans ve Üro-Onkoloji) hizmet vermektedir. Kliniğimiz bünyesindeki Üroloji Ünitesinde Ultrasonografi ve TRUS Biyopsi, Taş Kırma (ESWL), Ürodinami, Üroflowmetri, Androloji Laboratuarı(spermiyogram),Sistoskopi ve Radyoloji Kliniği ile birlikte MR-Füzyon Biyopsi hizmetleri hastalarımıza modern güncel ürolojik tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

         Robotik Cerrahi, Böbrek Nakil, Ürolojik Onkolojik cerrahiler, Laparoskopik ameliyatlar, Rekonstruktif Cerrahiler, TUR ameliyatları, Açık ve kapalı taş ameliyatları (PCNL, URS, RIRS), İdrar kaçırma ameliyatları, İnfertilite ve androloji ameliyatları kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır.

         Kliniğimiz tıp alanındaki Dünya genelindeki gelişmeleri yakın takip etmekte ve öncülük etmektedir. Yıllık 300’ün üzerinde Robotik Cerrahi yapılmaktadır. Ocak 2016’dan beri Robotik Cerrahi ile Böbrek Nakli (Avrupa’daki tek merkez), Robotik Cerrahi ile Perineal Prostatektomi (Dünyada rutin uygulayan tek merkez) operasyonları başarıyla gerçekleştirilmektedir.

         Kliniğimizde Yurtiçi-Yurtdışı akademik yayınlar yakından takip edilmekte ve sıklıkla bilim dünyasına katkıda bulunulmaktadır.

         Kliniğimizde uzmanlık sonrası eğitim almak üzere, yurtiçi ve yurtdışından Robotik Cerrahi ve Laparoskopik Cerrahi alanında fellow-ship kabul edilmektedir.

         Ayrıca Kliniğimiz bünyesinde Uluslararası ve Ulusal derneklerle işbirliği içerisinde Robotik Cerrahi Kursları,Laparoskopik Cerrahi Kursları, Taş Cerrahisi kursları düzenlenmekte ve başarıyla gerçekleştirilmektedir.

KLİNİK EĞİTİM SORUMLUSU

Prof. Dr. VOLKAN TUĞCU

Özgeçmiş  :

05 Nisan 1971 yılında Sakarya’nın Pamukova ilçesinde doğdu.

1991-1997 yılları arasında Bursa Uludağ Tıp Fakültesinde eğitim aldı.

1998-1999 yılları arasında Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde üroloji asistanı olarak görev yaptı.

1999-2003 yılları arasında Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üroloji asistanı olarak görev yapmıştır.

2004-∞ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmakta.

2010'da Doçent Doktor ünvanını almıştır.

2013'de Klinik İdari Sorumlusu oldu.

2014'de Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu oldu.

2017’de Profesör Doktor Ünvanını almıştır

         Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Sorumlusu görevine devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk sahibidir.