Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği; 2001 yılından beri eğitim kliniği olmasına rağmen, Haziran 2013’ten itibaren gerek Bakırköy gerekse Çekmece KHB bölgesinde yer alan kamuya ait hastaneler içinde erişkin enfeksiyon hastalarına 24 saat yataklı tedavi hizmeti veren tek aktif eğitim kliniği olmuştur.

                  Hastanemizin Haziran 2014 tarihinde açılan A Blok ek binasının 3. Katındaki Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisi 12 yataklıdır ve 6 hasta odasının tamamı negatif basınçlı izolasyon odası şeklinde düzenlenmiştir.

         

                  Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde ve merkez hastanede bulunan 3 adet polikliniğimizde yılda ortalama 40.000 hastaya ayaktan tedavi hizmeti verilmektedir. Kliniğimiz cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hepatitler, diyabetik ayak enfeksiyonları, selülit, pnömoni vb. enfeksiyon hastalıkları yanında; HIV/AIDS, sıtma, menenjit-meningoensefalit, tüberküloz menenjit, influenza gibi ciddi enfeksiyon hastalarının da takip ve tedavisinin yapıldığı bir klinik olup sürekli takip edilen 1000’in üzerinde HIV/AIDS hastası bulunmaktadır.

                   Uzmanlarımız, hastanemizdeki konsültasyon hizmetleriyle beraber; Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Antibiyotik Kontrol Komitesi gibi komitelerde de aktif görev alarak yıllardır hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve tedavisini yürütmektedir. Dördüncü basamak YBÜ kabul edilen ve ciddi influenza hastalarına ECMO tedavisinin yapılabildiği erişkin genel YBÜ yanında, KVC ve nöroloji YBÜ hastalarına da uzman düzeyinde günlük konsültasyon hizmeti verilmektedir.

                  2014 yılından itibaren kliniğimizde Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları asistanlarının Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji rotasyon dönemleri süresince, günlük hasta başı vizit ve eğitimleri yanında akademik takvim döneminde klinik içi seminerlerle eğitim devam etmektedir. Eğitici kadromuzu oluşturan 2 profesör, 5 doçent, 2 başasistan, 5 uzman doktor ve 14 asistan ile eğitime devam edilmektedir. Eğitim görevlileri, uzman ve asistan hekimlerin kollektif olarak ulusal ve uluslararası pekçok makale, poster, sözlü bildirisi yayınlanmış olup literature katkıda bulunmuşlardır. Yayınlanan uluslararası makaleler çok yüksek sayıda atıflar almıştır.


Doktorlarımız 

Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar

Prof. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu

Doç. Dr. Habip Gedik

Doç. Dr. Sevtap Şenoğlu

Doç. Dr. Zuhal Yeşilbağ

Doç. Dr. Şemsi Nur Karabela

Doç Dr. Ramazan Korkusuz

Başasistan Dr. Deniz Borcak

Başasistan Dr. Meltem Yazla

Uz. Dr. Birsen Ersöz

Uz.Dr. Esra Canbolat Ünlü

Uz. Dr. Fatma Bayrak Erdem

Uz. Dr. Ayşegül İnci Sezen

Uz. Dr. Yusuf Emre Özdemir

Asistan. Dr. Emine İlay Şengül

Asistan. Dr. Kübra Dilan Avcı

Asistan. Dr. Müge Sönmezışık

Asistan. Dr. Semra Karaman Kamalı

Asistan. Dr. Burak Kızılçay

Asistan. Dr. Muhammet Salih Tarhan

Asistan. Dr. Esra Ensaroğlu

Asistan. Dr. Samiha Akkaya

Asistan Dr. Adile Sevde Demir

Asistan. Dr. Esra Salim Doğdaş

Asistan. Dr. Beyza Kaplan

Asistan. Dr. Büşra Nur Özkan

Asistan. Dr. Enes Topçu

Asistan. Dr. Laden Çamber

Asistan. Dr. Büşra Nur Göklü