Radyasyon Onkolojisi

BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ

Radyasyon onkolojisi, kanser tedavisinde yüksek enerjili radyasyonun kullanılması ile oluşan kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlayan bilimsel bir tıbbi disiplindir. Radyoterapi (RT) kanser tedavisinde, cerrahi ve medikal tedavi ile birlikte kullanılan üç ana tedavi yönteminden biridir. Radyoterapi, baş-boyun, rahim ağzı, prostat, akciğer, lenfoma, mesane ve cilt kanserlerinde hastalığın tedavisinin ana bileşeni iken; meme, rahim, sindirim sistemi ve çocukluk çağı tümörlerinde cerrahi ve/veya sistemik tedavilerle birlikte kullanılmaktadır. Bunların dışında tümörlerin yol açtığı ağrı, kanama, nefes darlığı gibi yaşam kalitesini bozan şikayet ve semptomların giderilmesinde de son derece etkilidir.

 

Radyasyon onkolojisi bölümümüz kurulduğu 2017 tarihinden itibaren en son teknolojik donanıma sahip cihazlar ve yüksek deneyime sahip ekip ile sağlık hizmetlerini multi-disipliner olarak vermektedir. Bölümümüzde uygulanan radyoterapi hizmetleri; hekimler, medikal fizik uzmanları, radyoterapi teknikerleri ve hemşireler tarafından gerçekleştirilmektedir. Sağlık hizmetleri 3 ayrı poliklinik bünyesinde her yıl ortalama 1200 yeni hasta başvurusu ile verilmektedir.   Hastalarımızın kaliteli ve güvenli hizmet alabilmesi için bütün hastalar multi-disipliner konseylerde değerlendirilmektedir. Konsey toplanma zamanları:

Çarşamba: Jineko-onkoji konseyi, Üro-onkoloji konseyi, Meme Kanseri konseyi, Gastrointestinal sistem tümörleri konseyi ve Baş-boyun kanseri konseyleri yapılmaktadır.

Salı: Nöro-onkoloji Konseyi 

 

EKİBİMİZ

 

Hekimlerimiz

 • Doç. Dr. Esengül KOÇAK UZEL
 • Uzm. Dr. Elif Eda ÖZER
 • Uzm. Dr. Gülşen Pınar SOYDEMİR
 • Uzm. Dr. Meltem KIRLI BÖLÜKBAŞ
 • Uzm. Dr. Metin FİGEN

   

  Medikal Fizik Uzmanları

 • Uzm. Fiz. Ömer AZAKLIOĞLU
 • Uzm. Fiz. Ramiser YANIK

   

  Radyoterapi Teknikerleri

 • Enes BOZAN
 • Halit Tarık DEĞERLİ
 • Burak YANIK
 • Büşra BOYSAN
 • Simge BEYCAN
 • Tuba BOYSAN
 • Kübra KAYA
 • Miraç DELİGÖZ

   

  Radyoterapi Hemşiresi

 • Gülbahar ALİOĞLU

   

  CİHAZLARIMIZ

  • Tomografi
  • LINAK

  Linak 2: Elekta Synergy Lineer Hızlandırıcı,

   Agility head, 6-18MV foton enejisi,XVI (3D volumetric kVimage ve IviewGT(2D MV)

   3 Boyutlu Konformal RT, IMRT, VMAT, SRS/SBRT, IGRTOlanağı mevcuttur.

  Dinamik MLC leaf, 160 MLC ve 0,5 cm, Maks. 600 Dose Rate, 40*40 cm2 max field width,

  Monaco version 5.1 TPS, Mosaiq Information System

  Linak 1: Elekta Synergy Platform Lineer Hızlandırıcı,

  Agility Head, 6-18 MV foton enerjisi, 6,9,12,15,18 MeV elektron enerjisi, IviewGT (2D MV),

  Dinamik MLC leaf, 160 MLC ve 0,5 cm, Maks. 600 Dose Rate, 40*40 cm2 max field width,

  3DRT, 3D Dinamik Konformal Arc

  Monaco version 5.1 TPS,Mosaiq Information System

  • Brakiterapi

  Varian, Gammamed Plus iX (İntrakaviter Jinekolojik 3 Boyutlu Brakiterapi, Cilt Brakiterapisi)

 • Ir-192 Kaynağı (enerji 0,355 MeV, yarı ömür 73,84 gün)
 • High Dose Rate,
 • 24 Kanallı Sistem,
 • Silindir Aplikatörleri,
 • Tamdem ve Ovoid Aplikatörleri,
 • Ring ve Ovoid Aplikatörleri,
 • Surface Aplikatörleri,
 • Multichannel Aplikatörü,
 • Eclipse TPS,
 • Aria Information System
 •  

   

 • Dozimetri sistemleri:

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ UYGULAMALARI

Bölümümüzde eksternal (dışarıdan) tedavi ve brakiterapi  olanakları bulunmaktadır.

Eksternal Radyoterapi (3 boyutlu konformal RT, Yoğunluk ayarlıklı RT (IMRT), Volumetrik ark terapi (VMAT), Stereotaktik RT (SBRT, SRS))

Bölümümüzde eksternal tedaviler için toplamda 2 cihaz kullanılmaktadır. Lineer Hızlandırıcı cihazlarımızın ikisinde de 6 MV ve 18 MV düzeyinde X-ışınları ve birinde ise 6,9,12,15,18 MeV elektron enerjisi bulunmaktadır.

Eksternal tedavi cihazları çevreye radyasyon yayılımı olmaması için özel olarak yapılan kalın duvarlı odalar içinde yer alır ve dışarıda teknisyenin oturduğu konsoldan idare edilir. Tedavi sırasında hastanın izlendiği kapalı devre kamera sistemi ve karşılıklı konuşabilme imkanı bulunmaktadır.

 

 

Yoğunluk ayarlıklı RT (IMRT), Volümetrik ark terapi (VMAT)

“Radyasyon onkolojisinde teknolojik gelişmeler ile 2 boyutlu ve 3 boyutlu konformal planlamalar yerini yoğunluk ayarlıklı RT (IMRT) ve volümetrik ark tedavisine (VMAT) bırakmıştır. Yeni teknolojik planlama yöntemleri ile tümöre maksimum doz verirken çevredeki normal sağlıklı dokunun mümkün olan en az dozu alması sağlanır. Tedaviler hastaya uygulanacak tedavi protokolüne göre farklılık göstermekle birlikte, genellikle haftada 5 gün (pazartesi-cuma) olmak üzere, toplam 1-7 hafta arasında değişmektedir.

Stereotaktik RT (SBRT, SRS)

Stereotaktik RT özellikle küçük boyutlu lezyonlara 3 Gy-24 Gy (Gy, doz birimi) arasında değişen radyoterapi dozlarının tek ya da fraksiyonlar halinde uygulanmasıdır. Özel planlama tekniği sayesinde tek fraksiyonda tümöre 3 boyutlu konformal, IMRT ve VMAT tekniklerinde çok daha yüksek dozlar verilebilmektedir. Tedavi birden fazla fraksiyonda uygulanırsa ‘stereotaktik radyoterapi’ (SBRT), tek seferde uygulanırsa ‘stereotaktik radyocerrahi’ (SRS) olarak adlandırılmaktadır. Tedaviler hastaya uygulanacak  protokole göre farklılık göstermekle birlikte, genellikle gün aşırı veya haftada 3 gün (pazartesi-Çarşamba-cuma)  uygulanmaktadır.

 

Brakiterapi

Brakiterapi sözcüğü yakından tedavi anlamına gelmekte dir. Radyoaktif kaynakların doğrudan organ ve vücut boşluklarına, doku içerisine yerleştirilmesi ile uygulanır. Farklı uygulama yöntemleri olan brakiterapi yöntemi için kliniğimizde ayaktan tedavi olanağı veren yüksek doz hızlı (HDR) cihazımız bulunmaktadır.

Kliniğimizde brakiterapi iki ana amaçla kullanılmaktadır

 • Jinekolojik kanserlerde (rahim ve rahim ağzı kanserleri)
 • Cilt kanserlerinde


 

AĞRISIZ BRAKİTERAPİ

Kliniğimizde jinekolojik brakiterapi anestezi eşliğinde uygulanmaktadır.Bu da hasta için ağrısız ve konforlu bir tedavi olanağı sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen doktorunuzdan görüş alınız.

 

CİLT KANSERLERİNDE AMELİYATSIZ TEDAVİ

Kliniğimizde cilt kanserleri brakiterapi ile tedavi edilmektedir. Özellikle yüz bölgesinde ameliyatın zor ve riskli olacağı bölgelerdeki lezyonlarda brakiterapi ile yüksek yanıt oranları sağlanabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için doktorunuzdan lütfen görüş alınız.

 

 

 

 

 

POLİKLİNİĞE NASIL RANDEVU ALABİLİRİM?

İlk Muayene ve Kontrol Randevuları

Radyasyon Onkolojisi Kliniğine Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) internet sitesinden (https://www.mhrs.gov.tr/) ya da ALO 182’den randevu alarak başvurabilirsiniz. Muayeneye gelirken nüfus cüzdanınızın aslını ve hastalığınızla ilgili tüm tıbbi bilgi ve raporları (ameliyat, epikriz, varsa almış olduğunuz eski radyoterapiye ait bilgiler vb.) ve radyolojik tetkikleri yanınızda getiriniz.

BT Simülasyon ve Tedavi Randevuları

Bu randevu; muayene ve değerlendirme sonucu radyoterapi uygulanması planlanan hastalara ilgili uzman doktor tarafından verilmektedir.

ULAŞIM ve İLETİŞİM

Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi binasında zemin katta yer almaktadır.

Telefon: 0 212 414 71 71 (Dahili: 6457)