Üroloji

KLİNİK TARİHÇESİ :

               Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi daha önce bir hizmet hastanesi iken 2000 yılında eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülmüş ve üroloji kliniği kurulmuştur.2001 yılında klinik şefi olarak atanan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI  ile birlikte eğitim ve araştırma faaliyetleri başlamıştır. Kliniğimizde 2002 yılından itibaren uzmanlık eğitimi verilmektedir. Akademik kadromuzda 1 Profesör, 3 Doçent Doktor, 11 uzman doktor bulunmaktadır.

Asistan eğitimi ile ilgili olarak uluslararası geçerli bir sertifika  olan Avrupa Üroloji Derneği Asistan eğitim programı sertifikası 2018 yılında 5 yıl süreyle kliniğimize verilmiştir.

           Hafta içi her gün 07.30-08.00 arasında sabah, 16.00-16.30 arasında akşam servis viziti yapılmaktadır. Her hafta çarşamba günleri 09.00-12.00 arasında zorlu olguların tartışıldığı konsey toplantısı yapılmaktadır. Haftada 3 gün sabahları uzman ve asistan seminerleri ve ayrıca iki gün de güncel makalelerden çeviri saati yapılmaktadır.

 

HİZMETLERİMİZ :

         Kliniğimiz Üroloji servisi 21 yataklı ve Böbrek Nakil servisi 10 yatak olmak üzere toplam 31 yatak kapasitelidir. 5 Üroloji polikliniği (Merkez poliklinikte dört , Bahçelievler semt polikliniğinde bir  poliklinik)  ile hizmet verilmektedir. Üroloji Yandal polikliniklerimiz ( Taş Hastalıkları, Androloji, Kontinans ve Üro-Onkoloji) hizmet vermektedir. Kliniğimiz bünyesindeki Üroloji Ünitesinde Ultrasonografi ve TRUS Biyopsi, Taş Kırma (ESWL), Ürodinami, Üroflowmetri, Androloji Laboratuarı(spermiyogram),Sistoskopi ve Radyoloji Kliniği ile birlikte MR-Füzyon Biyopsi hizmetleri hastalarımıza modern güncel ürolojik tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Robotik Cerrahi, Böbrek Nakil, Ürolojik Onkolojik Cerrahiler, Laparoskopik ameliyatlar, Rekonstruktif Cerrahiler, TUR ameliyatları, Açık ve kapalı taş ameliyatları (PCNL, URS, RIRS), İdrar kaçırma ameliyatları, İnfertilite ve androloji ameliyatları kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır. Kliniğimiz tıp alanındaki Dünya genelindeki gelişmeleri yakın takip etmekte ve öncülük etmektedir. Kliniğimizde Yurtiçi-Yurtdışı akademik yayınlar yakından takip edilmekte ve sıklıkla bilim dünyasına katkıda bulunulmaktadır. Kliniğimizde uzmanlık sonrası eğitim almak üzere, yurtiçi ve yurtdışından Robotik Cerrahi ve Laparoskopik Cerrahi alanında fellow-ship kabul edilmektedir.  Ayrıca Kliniğimiz bünyesinde Uluslararası ve Ulusal derneklerle işbirliği içerisinde Robotik Cerrahi Kursları,Laparoskopik Cerrahi Kursları, Üretrocerrahi kursları (Üretroplasti),Taş Cerrahisi kursları düzenlenmekte ve başarıyla gerçekleştirilmektedir.