T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Çocuk Ürolojisi


Çocuk Ürolojisi bölümünde tedavi edilen hastalıklar şunlardır:

Kasık kanalı ameliyatları

(fıtık, inmemiş testis, varikosel)

Sünnet

Peygamber sünneti (hipospadias)

Böbrek ve idrar yolu ameliyatları

Çiş kaçırma(enürezis)

İşeme bozuklukları

Mesane ameliyatları

Sistoskopik işlemler