Birim Çalışanları ve Kalite Çalışmaları
15 Aralık 2021

Kalite Yönetim Birimi; SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. Öz değerlendirmeleri yönetir. İstenmeyen Olay Bildirim  Sistemine ilişkin süreçleri yönetir. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.