Genel Cerrahi
27 Aralık 2022

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

 

Kliniğimiz Genel Cerrahi servisi 62 yatak kapasitesindedir. Genel cerrahi toplamda sekiz poliklinikte (Merkez poliklinikte dört, Bahçelievler semt polikliniğinde üç, Sağlık kurulu bir poliklinik) hizmet vermektedir. Polikliniklerimiz çoğu branş polikliniği (Gastrointestinal, Hepatopankreatobilier, Meme, Endokrin ve Obezite Cerrahisi) olarak hizmet vermektedir.

Kliniğimiz bünyesindeki Endoskopi Ünitesinde modern teknik altyapı ile aşağıdaki tanı ve tedavi işlemleri başarı ile yapılabilmektedir.

Endoskopi biriminde

 • Gastroskopi, Kolonoskopi, Rektoskopi
 • ERKP, EUS, Anal manometri, Defekografi
 • İleri endoskopik işlemler (Band ligasyonu, PEG, Stent uygulanması, Balon dilatasyon, EMR)

  Gastrointestinal cerrahi biriminde

 • Maling (Habis huylu) Üst Gastrointestinal Cerrahisi Kapalı /Açık Ameliyatları;
  • Robotik ve laparoskopik cerrahi uygulamaları
  • Özofagus, Mide Kanseri
 • Bening (İyi huylu) Üst Gastrointestinal Cerrahisi Kapalı Ameliyatları
  • Gastroözofageal reflü ameliyatları
  • Mide fıtığı, Akalazya ameliyatları
 • İleri Evre Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Kanser Ameliyatları
  • Sitoredüktif cerrahi
 • Bening Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Ameliyatları
  • Hemoroid, Anal fissür, Anal fistül, Pilonidal sinüs ameliyatları
 • Karın Ön Duvarı Fıtıkları
  • Laparoskopik TEP ve TAPP
  • Açık/kapalı hernioplasti ameliyatları

    

 • Maling (Habis huylu) Alt Gastrointestinal Cerrahisi Kapalı Ameliyatları;
  • Robotik ve laparoskopik cerrahi uygulamaları
  • Kolon kanseri, Rektum kanseri ameliyatları

  Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Birimi

   

 • Karaciğer Malign (Habis huylu), Bening (İyi huylu) ameliyatları
  • Hepatektomi (Genişletilmiş, Sağ, Sol, Segmenter)
  • Karaciğer tümörlerin çıkarılması (açık veya laparoskopik)
  • Karaciğer kistik hastalıklarına yönelik ameliyatlar (açık veya laparoskopik)
  • İntraoperatif ablasyon işlemleri (açık veya laparoskopik)
 • Duodenum (oniki paramak bağırsağı) malign ve benign hastalıklarına yönelik ameliyatlar (açık veya laparoskopik)
  • Duodenum segmenter rezeksiyonu (kısmen alınması)
  • Pankreatikoduodenektomi (Whipple ameliyatı)
  • Ampullektomi
 • Pankreas malign ve benign hastalıklarına yönelik ameliyatlar (açık veya laparoskopik)
  • Pankreatikoduodenektomi (Whipple ameliyatı)
  • Distal, Santral pankreatektomi
  • Enükleasyon (İnsülinoma)
  • Akut, kronik pankreatit cerrahisi
 • Safra kesesi ve safra yolları malign veya benign hastalıklarına yönelik ameliyatlar
  • Laparoskopik/açık kolesistektomi, koledok ekplorasyonu (Kolanjioskopi)
  • Safra yolu yaralanmalarında cerrahi tedavi
  • Safra yolları rezeksiyonu
 • Dalak malign ve benign hastalıklarına yönelik ameliyatlar (açık veya laparoskopik)
  • Total Splenektomi (dalağın tamamen alınması)
  • Parsiyel splenektomi (dalağın kısmen alınması)

  Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Birimi (Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 1199 yayın numarası ile duyurulan endikasyon ve teknikler kapsamında uygulanan ameliyatlar)

  • Laparoskopik Sleeve Gastrektomi
  • Laparoskopik Mini Gastrik Bypass
  • Laparoskopik Roux-NY Gastrik Bypass
  • Revizyon Cerrahisi

Endokrin Cerrahi Birimi

 • Tiroid Cerrahisi Ameliyatları
  • Total, Subtotal, Tamamlayıcı Tiroidektomi, Tiroid Lobektomi
  • Santral ve Lateral Boyun Diseksiyonlar
 • Paratiroid Cerrahisi Ameliyatları
 • Odaklanılmış paratiroidektomi, Dört bez eksplorasyonu
 • 3,5 Paratiroidektomi
 • Total paratiroidektomi ile birlikte paratiroid ototransplantasyonu
 • Adrenal Bez (Böbreküstü bezi) Ameliyatları
  • Laparoskopik Transperitoneal, Retroperitoneal Adrenalektomi
  • Açık Adrenalektomi

Meme hastalıkları ve Cerrahisi

 • Meme Kanseri
 • Meme Koruyucu Cerrahi
 • Mastektomi(Memenin alınması)
 • Onkoplastik(Memenin bir kısmı çıkarılırken, hastanın kendi dokusu ile alınan kısmın doldurulması) Meme Cerrahisi
 • Cilt ve Meme Başı koruyucu Mastektomi
 • Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi (Radyoaktif madde ve Blue ink kullanılarak)
 • Aksiller Lenf nodu diseksiyonu

   

 • Kanser Dışı tedaviler
  • Fibroadenom ve Kist Tedavisi
  • Jinekomasti(büyümüş erkek memesi) tedavisi
  • Mastit (Meme iltihabı) tedavisi
  • Mastalji (Meme Ağrısı) tedavisi
  • Meme başı akıntılarının tedavisi

 

kliniğimizde başarı ile gerçekleştirilebilmektedir.