Göz Hastalıkları
27 Aralık 2022

GÖZ  HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Göz Kliniği Servisinde 10 yatak mevcuttur. 6 Göz Polikliniği (merkez binada 4 poliklinik, Bahçelievler Semt Pol.de 2 polikiniği) mevcuttur. Göz Yandal Polikliniklerimiz (Glokom, Kornea, Retina, Nöroftalmoloji, Üvea, Oküloplasti) mevcuttur.

Göz Kliniğimizde;

 • KATARAKT CERRAHİSİ ve GÖZ İÇİ LENS İMPLANTASYONU
 • AMNİON ZAR TRANSPLANTASYONU
 • DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ
 • EKZENTERASYON (Göz Küresi ve Orbita Dokularının Alınması)
 • ENÜKLEASYON-EVİSSERASYON İŞLEMİ
 • FUNDUS (GÖZDİBİ) ANJİOGRAFİSİ İŞLEMİ
 • GLOKOM AMELİYATI
 • GÖZ İÇİ ENJEKSİYON İŞLEMİ
 • GÖZDEN YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI AMELİYATI
 • İNTRAOKÜLER TÜMÖR FOTODİNAMİK TEDAVİ
 • KAPAK CERRAHİSİ
 • KORNEA ÇARPRAZ BAĞLAMA AMELİYATI
 • KORNEA NAKLİ (KERATOPLASTİ) AMELİYATI
 • SÜTÜR ALIMI İŞLEMİ
 • LASER İRİDOTOMİ İŞLEMİ
 • TRABEKÜLOPLASTİ
 • ORBİTA CERRAHİSİ
 • PARS PLANA LENSEKTOMİ
 • PARS PLANA VİTREKTOMİ
 • PENETRAN VE PERFORAN GÖZ YARALANMALARI
 • PNÖMÖTİK RETİNOPEKSİ
 • PREMATÜRE RETİNOPATİSİNDE (ROP) LAZER TEDAVİSİ
 • PREMATÜRE RETİNOPATİSİNDEGÖZ İÇİ İLAÇ ENJEKSİYONU
 • PTERJİYUM
 • RETİNA LASER FOTOKOAGULASYONU
 • SİKLODESTRÜKSİYON
 • SİLİKON ÇIKARILMASI
 • SKLERAL ÇÖKERTME İŞLEMİ
 • SKLERAL FİKSASYONLU LENS İMPLANTASYONU
 • SONDALAMA
 • ŞAŞILIK AMELİYATI
 • BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU
 • TARSORAFİ
 • YAG LASER KAPSÜLOTOMİYAG
 • GÖZ YARALANMASI ONARIMI CERRAHİSİ
 • INTRAVENÖZ STEROİD UYGULAMASI
 • SEKONDER GÖZ İÇİ LENSİ (GİL) İMPLANTASYONU
 • ŞALAZYON

 

Başarı ile gerçekleştirilmektedir.