Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

Bakırköy  Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanemiz 2000 yılında  genel amaçlı bir devlet hastanesi iken  alınan karar gereği Eğitim ve Araştırma hastanesine dönüştürülmüş, Çocuk Kliniğimiz da o tarihte yeni açılan Kadın doğum Çocuk  binasının  3 .katında 2001 yılında  25 yataklı  ve Klinik şefi olarak ben ve biri nakil 3 asistanın başlamasıyla Klinik eğitimine başlamıştır.İlk yıllar içersinde Sağlık Bakanlığımızdan alınan destekle  kurulan10 yataklı Yenidoğan Ünitesi Kliniğimize eklenmiş  bir yandan da  asistan ve yardımcı sağlık personeli sayısı artınca bu ünitemiz  8 i 3. Düzey 18.i 2.düzey olmak üzere 26 yatakla 2007 yılında bu binanın 5. Katına taşınmıştır.Şu an günlük 10 doğum  yıllık 700 civarında yatan hastaya hiznet veren bir neonatolog eşliğinde  üst düzey yenidoğan hizmetlerinin uygulandığı bir ünite olmuştur. Öte yandan 3 yatakla başlanan Çocuk yoğun bakım ünitemiz de  9 yatakla son 6 yıldır hizmet vermekte olup  Eğitim ve Araştırma Hastaneleri içinde yönetimi çocuk yoğun bakım uzmanlarınca yapılan  ilk Çocuk Yoğun bakım ünitesi olma özelliği taşımaktadır.Son yıllarda  bu alt yapı oluşturulduktan sonra yan dal uzmanlarının gelmesiyle de  akademik kadromuz daha da genişlemiştir.

Şu an 1 Klinik İdari sorumlusu,1 Klinik Eğitim Sorumlusu, 12 yan dal uzmanı ,4 başasistan ,  8 uzman , 4 yan dal asistanı  , 35 Çocuk Kliniği asistanı  ve de 26 sı  Yenidoğan ,9 Çocuk Yoğun Bakım , 49 u genel Çocuk Kliniği yatağı  ve de 10 Çocuk Acil gözlem yatağı olmak üzere yaklaşık 100 yatakla hizmet vermektedir.

Hasta sayısı olarak ta yine   Çocuk Kliniğimiz  Çocuk acile gelen  günlük 250-400 ,her bir  Çocuk polikliniğine  gelen  40-50  hastaile   7 çocuk polikliniğinde  ve de  10  Yandal polikliniğinde hizmet vermekte yıllık 140 bin civarında  hasta bakmaktadır