Hemodiyaliz Hekimliği Sertifikali Eğitim Programı ve Resertifikasyon Sınavı
11 Ocak 2024

SBÜ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2024 YILI DİYALİZ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM PROGRAMI

İL

İSTANBUL

Diyaliz Eğitim Merkezinin Adı

 

BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

Diyaliz Eğitim Merkezi İletişim Bilgileri (adres, telefon)

 

BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Adres: Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 Bakırköy / İstanbul

Telefon: 0212 414 71 71

 

2024 YILI DİYALİZ EĞİTİM PROGRAMI

 

 

Pratisyen Hekim

 

Başvuru tarihleri

 

Başlama Tarihi

 

Kursiyer Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Dönem

05 Şubat2024-

23 Şubat 2024

15 Nisan 2024-

22 Ağustos 2024

2

 

2.Dönem

08 Temmuz 2024

01 Ağustos 2024

26 Ağustos 2024

30 Aralık 2024

 

2

Eğitime başvurmak isteyenler;

1-Başvuru dilekçe

2-Diyaliz Eğitim Başvuru Formu

3-Kurum amirince onaylı diploma örnekleri

4-Hiçbir yerde çalışmayanlar için bu durumu bildiren belge ve diploma örnekleri

5-Kurum /Merkez tarafından düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı ile birlikte Diyaliz Eğitim

    Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Eğitim Merkezi Sorumlusu

Adı Soyadı:     PROF. DR. MÜRVET YILMAZ

Telefon numarası:   0212 414 71 71

e-posta adresi:murvet.yilmaz2@saglik.gov.tr

Eğitim Merkezi Sorumlu Hemşiresi

Adı Soyadı:    FİLİZ TURAN  Telefon numarası:   0212 414 71 71  e-posta adresi: filiz.turan1@saglik.gov.tr

SBÜ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

          2024 YILIDİYALİZRESERTİFİKASYON SINAV PROGRAMI    

 

 

 

 

SINAVYERİ

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, A Blok, Kat:2, EğitimSalonu

 

Adres : Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 Bakırköy / İstanbul

Telefon:0212414 71 71

 

BAŞVURUMERKEZİ

 

İkametedilenilinİlSağlıkMüdürlükleri

 

GEREKLİBELGELER

-ResertifikasyonBaşvuruFormu

-SertifikaÖrneği(Aslı gibidironaylı)

-NüfusCüzdanıFotokopisi

 

 

SINAVBAŞVURUTARİHİ

SINAVTARİHİ/SAATİ

12.02.2024 – 23.02.2024

20.03.2024/10:00

15.04.2024 – 26.04.2024

22.05.2024/10:00

08.07.2024-19.07.2024

14.08.2024/ 10:00

07.10.2024-18.10.2024

20.11.2024/ 10:00

 

 

EğitimMerkeziSorumlusu:

Adı-Soyadı: Prof. Dr. Mürvet YILMAZ TelefonNumarası:0212414 71 71

E-postaAdresi: murvet.yilmaz2@saglik.gov.tr

 

EğitimMerkeziSorumluHemşiresi:

Adı-Soyadı: Filiz TURAN

TelefonNumarası:0212414 71 71 / 52 38

E-postaAdresi:filiz.turan1@saglik.gov.tr