Sağlık Kurulu Randevu / Raporu
15 Şubat 2019

Sağlık Kurulu Poliklinikleri C Blok 3. Katta diğer Polikliniklerden ayrı olarak sadece sağlık kuruluna müracat eden hastalara hizmet vermektedir. Sağlık Kurulu Poliklinikleri Çarşamba günleri hariç haftanın her günü hizmet vermektedir. 13:00 16:00 saatleri arasında da Sağlık Kurulu kararı alınmaktadır.Raporlar bilgisayar formatında düzenlenerek tüm muayenelerini tamamlayan hastalarımıza aynı gün içerisinde rapor sonuçları teslim edilmektedir.


  Sağlık Kurulu Randevuları Alo 182 den alınmaktadır.
  İnternet sitesinden randevu almak  için  tıklayınız SAĞLIK KURULU POLİKLİNİKLERİ
Dahiliye
Genel Cerrahi
Kulak-Burun-Boğaz
Göz
Ortopedi
Nöroloji
Psikiyatri
Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon

HASTANEMİZDE VERİLEN SAĞLIK KURULU RAPORLARI
TAM TEŞEKKÜLLÜ RAPORLARDevlet Memurluğu / Asalet Tasdik Raporları
Yaş Tespiti / Cinsiyet Tespiti
TC Vatandaşı olur.
İşe Giriş Raporları
Yurt ve Okul Kayıt
Polislik, Usul ve Fenne Uygunluk
Yurtdışı İşçi Olur
Hacca Gidiş
Evlat Edinme / Edinilme
Huzur Evine Giriş / Darülacezey Giriş
Özel Güvenlik
Silahlı Özel Güvenlik
Ağır ve Tehlikeli İşlere Giriş
Ehliyet Raporları
Silah Ruhsatı
ÖZÜRLÜ RAPORLARIMalül Maaşı
Özürlü İşe Giriş
Malülen Emeklilik
ÖTV İndirim / Vergi İndirimi
Durum Bildirir Raporu
Özel Tertibatlı Araç / Akülü Araç
Özürlü Kimlik Kartı
H Sınıfı Ehliyet
Evde Bakım Hizmeti
Durum ve Derece Bildirir Raporları
ÜÇ UZMANLI SAĞLIK KURULU RAPORLARIOrtez, protez sarf malzemesi cihaz, istirahat raporları olarak ilgili kliniklerce verilmektedir.
İLAÇ KULLANIM RAPORLARITek Hekim Raporu olarak ilgili polikliniklerce verilmektedir.

SAĞLIK KURULU MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
Tam Teşekküllü raporlar için1 Resim
TC Kimlik No'su bulunan Kimlik Fotokopisi
Başhekimliğe yazılan dilekçe
Kurumlarca istenen raporlar içinİlgili kurumdan sevk
1 Resim
TC Kimlik No'su bulunan Kimlik Fotokopisi
Özürlü raporları içinDaha önce alınan rapor fotokopisi
İlgili kurumlardan sevk yazısı
1 Resim
TC Kimlik No'su bulunan Kimlik Fotokopisi