Staj Başvuruları
19 Temmuz 2023

    

 

 

STAJA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

1:SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ (Okuldan alınacak)

2: TEK HEKİM RAPORU (Staj Yapmasında Sakınca Yoktur İbareli)

3.KAN TAHLİLLERİ ve AŞI KARTLARI

Hemogram, AKŞ, Üre-Kreatinin / e-GFR, ALT-AST-T3-T4-TSH

HbsAg, Anti HBs (Hepatit B Aşısı) Anti HCV Anti HAV(Hepatit A Aşısı)Anti HIV 1-2 ( Anti HAV ve Anti HBs negatifliğinde aşılama ve onaylı aşı programı kartı )

Kabakulak, Kızamık ve Anti Rubella (Kızamıkçık)- İgG ve İgM ( İgG negatifliğinde aşılama ve onaylı aşı programı kartı )

VZV İgG ve İgM (Suçiçeği Aşısı) ( İgG negatifliğinde aşılama ve onaylı aşı programı kartı )

Tetanoz Aşı Kartı

Akciğer Grafisi

Not: Yapılan Aşı kartlarının ilgili Hekim\Hemşire tarafından kaşeli imzalı olması zorunludur.

4:ZIRAAT BANKASI (BAKIRKÖY İNCİRLİ ŞUBESİ’ nden açılan stajyere ait IBAN numarası ( Ziraat Bankası hesabı olanlarında açtırması zorunludur.)

5:TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ve RADYOTERAPİ bölümünde staja başlayacaklarda Dozimetre zorunludur.

6:DİYETİSYENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE: Hijyen Eğitimi Belgesi

7:STAJ BAŞVURU FORMU ve MESLEKİ EĞİTİM  SÖZLEŞME.doc (Okuldan alınacak)

 

8:ÖĞRENCİ BELGESİ ve KİMLİK FOTOKOPİSİ

 

9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALINDIĞINA DAİR BELGE

 

 

          NOT: Eksik sonuç veya evrakı olanlar staja başlatılmayacaktır.