Staj Başvuruları
27 Eylül 2021

  

 

 

STAJA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

1:SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ (Okuldan alınacak)

2: SAĞLIK KURULU (HEYET) RAPORU : (Staj Yapmasında Sakınca Yoktur İbaresi)

Göz Uzman Muayanesi, Psikiyatri Muayenesi Sonuçları, KBB Uzman Muayenesi Veya Odyometri Sonucu İçermelidir.

3.KAN TAHLİLLERİ ve AŞI KARTLARI

Hemogram, AKŞ, Üre-Kreatinin / e-GFR, ALT-AST

HbsAg, Anti HBs (Hepatit B Aşısı) Anti HCV Anti HAV(Hepatit A Aşısı)Anti HIV 1-2 ( Anti HAV ve Anti HBs negatifliğinde aşılama ve onaylı aşı programı kartı )

Kabakulak, Kızamık ve Anti Rubella İgM, İgG(Kızamıkçık)- ( İgG negatifliğinde aşılama ve onaylı aşı programı kartı )-

VZV İgM ve İgG (Suçiçeği Aşısı) ( İgG negatifliğinde aşılama ve onaylı aşı programı kartı )

VDRL-RPR

Tetanoz antikoru ( veya Aile Hekimliğinde tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı )

4:ZIRAAT BANKASI (BAKIRKÖY İNCİRLİ ŞUBESİ’ nden açılan stajyere ait IBAN numarası ( Ziraat Bankası hesabı olanlarında açtırması zorunludur.)

5:TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ve RADYOTERAPİ bölümünde staja başlayacaklarda Dozimetre zorunludur.

6:DİYETİSYENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE: Hijyen Eğitimi Belgesi

7:STAJ BAŞVURU FORMU ve MESLEKİ EĞİTİM SÖZLEŞMESİ (Okuldan alınacak)

 

8:ÖĞRENCİ BELGESİ ve KİMLİK FOTOKOPİSİ

 

9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALINDIĞINA DAİR BELGE

 

 

          NOT: Eksik sonuç veya evrakı olanlar staja başlatılmayacaktır. Staj evraklarının staj başlama tarihinden 10 gün önce Eğitim ve Ar-Ge birimine ve İş yeri hekimine onaylatılması gerekmektedir.